Editorial Team

Ketua LPPM STIKes Merangin

Endang Setyowati, S.ST., M.Kes

 

Editor :

  • Endang Setyowati, S.ST., M.Kes

Tata Letak Editor:

  • Eltriya Septiyani, S.ST., M.Keb